Khác biệt giữa các bản “Lịch Julius đón trước”

Added {{unreferenced}} tag to article (TW)
n (→‎Xem thêm: AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:06.9532291)
(Added {{unreferenced}} tag to article (TW))
{{unreferenced|date=tháng 6 2016}}
'''Lịch Julius đón trước''' được tạo ra bằng cách mở rộng [[lịch Julius]] tới những ngày trước khi có sự sử dụng chính thức của lịch này vào năm [[45 TCN]].