Khác biệt giữa các bản “Jazz”

Câu hỏi về nguồn gốc của từ [[Jazz (từ)|''jazz'']] đã được xác định qua một số nghiên cứu, và có nhiều thông tin về lịch sử của nó. Từ này khởi đầu [dưới một số cách viết khác nhau] như một [[từ lóng]] Bờ Tây vào năm 1912, nó được sử dụng với nhiều nghĩa nhưng đều không liên quan đến âm nhạc. Việc dùng từ này với ý nghĩa âm nhạc được xác định sớm nhất là vào năm 1915 trong báo ''[[Chicago Tribune|Chicago Daily Tribune]].''<ref name=CDT>{{Cite news| url=http://www.omf.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/1915_article_Seagrove.pdf|title=Blues is Jazz and Jazz Is Blues|last=Seagrove|first=Gordon|newspaper=[[Chicago Tribune|Chicago Daily Tribune]]|format=PDF|date=July 11, 1915|accessdate=November 4, 2011}} Archived at Observatoire Musical Français, [[Paris-Sorbonne University]].</ref> Số báo ngày 14 tháng 11, 1916 của tờ ''[[Times-Picayune]]'' có một bài viết về "những ban nhạc jas", đây là lần đầu tiên từ ''jazz'' được dùng trong ngữ cảnh âm nhạc tại New Orleans.<ref>{{cite web|author=Benjamin Zimmer|author-link=Benjamin Zimmer|title="Jazz": A Tale of Three Cities|url=http://www.visualthesaurus.com/cm/wordroutes/1876/|work=Word Routes|publisher=The Visual Thesaurus|date=June 8, 2009|accessdate=June 8, 2009}}</ref>
 
Khó để định nghĩa được jazz, vì nó có lịch sử dài hơn 100 năm qua nhiều thời kỳ và bối cảnh khác nhau, từ [[ragtime]] tới [[jazz fusion]] ảnh hưởng bởi [[rock]] thập niên 2010. Nhà phê bình [[Joachim-Ernst Berendt]] cho rằng thuật ngữ jazz nên có một định nghĩa rộng hơn,<ref name="Joachim E. Berendt 1981. Page 371">Joachim E. Berendt. ''The Jazz Book: From Ragtime to Fusion and Beyond''. Translated by H. and B. Bredigkeit with Dan Morgenstern. 1981. Lawrence Hill Books, p. 371.</ref> choxác rằngđịnh nó là "một dạng [[âm nhạc nghệ thuật]] xuất hiện tại Hoa Kỳ qua sự kết hợp giữa âm nhạc người da đen và âm nhạc châu Âu".<ref>[[Berendt, Joachim Ernst]] (1964) [https://books.google.com/books?ei=8Rz-UdDVDefb7AbhvYCYBA&id=pjgYAQAAIAAJ&dq=Joachim+Berendt+which+originated+in+the+United+States+through+the+confrontation+of+blacks&q=confrontation#search_anchor ''The New Jazz Book: a History and Guide'', p. 278. Peter Owen.] At Google Books. Retrieved 4 August 2013.</ref> Theo ý kiến của [[Robert Christgau]], "đa số chúng tôi sẽ nói rằng tạo ra nghĩa mới trong khi nới lỏng nó là tinh túy và lời hứa của jazz."<ref>{{cite news|last=Christgau|first=Robert|authorlink=Robert Christgau|date=October 28, 1986|url=http://www.robertchristgau.com/xg/cg/cgv10-86.php|title=Christgau's Consumer Guide|newspaper=[[The Village Voice]]|location=New York|accessdate=September 10, 2015}}</ref>
Một định nghĩa bao gồm tất cả những thời kỳ khác nhau của jazz được đề xuất bởi Travis Jackson: "nó là loại âm nhạc gồm những tính chất như swing, ứng tác, tác động cộng hưởng trong nhóm, phát triển một 'tiếng nói cá nhân', và mở rộng cho những khả năng âm nhạc khác".<ref name="Elsdon">In [http://www.fzmw.de/2003/2003_12.htm Review of ''The Cambridge Companion to Jazz''] by Peter Elsdon, ''FZMw (Frankfurt Journal of Musicology)'' No. 6, 2003.</ref> Krin Gibbard cho rằng "jazz là một cấu trúc" mà, tuy nhân tạo, vẫn hữu dụng để gọi "một số loại nhạc có đủ nét chung để hiểu rằng là một phần của một truyền thống [âm nhạc] nhất quán".<ref>{{Cite book|author=Cooke, Mervyn; Horn, David G.|title=The Cambridge companion to jazz|year=2002|publisher=Cambridge University Press|location=New York|isbn=0-521-66388-1|pages=1, 6}}</ref>
 
==Lịch sử==
===Nguồn gốc===