Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
| alt =
| caption = Biểu trưng chính thức của World Cup 2010
| country = {{RSAVIE}}
| dates = 11 tháng 6 – 11 tháng 7
| confederations =
Người dùng vô danh