Mở trình đơn chính

Wikipedia β

Các thay đổi

1937

thêm 11 byte 1 năm trước
Tháng 7
* [[7 tháng 7]]: Xảy ra [[sự kiện Lư Câu Kiều]].
* [[17 tháng 7]]: [[Tưởng Giới Thạch]] phát biểu diễn thuyết kháng chiến chống Nhật.
* [[29 tháng 7]]: Quân Nhật công chiếm [[Bắc Kinh|Bắc Bình]].
* [[30 tháng 7]]: Quân Nhật công chiếm [[Thiên Tân]].