Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tề Vũ công”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| thụy hiệu = Tề Vũ công
| cha = [[Tề Hiến công]]
| mẹ =[[ Thượng quanQuan thịThuỳ Hân]]
| sinh =
| mất = 825 TCN
Người dùng vô danh