Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tề Vũ công”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| kế nhiệm = <font color="blue">[[Tề Lệ công]]</font>
| phối ngẫu =
| vợ =Đỗ Ngọc Hân
| chồng =
| thông tin con cái = ẩn
| con cái = [[Tề Lệ công]]
Người dùng vô danh