Khác biệt giữa các bản “Tề Vũ công”

không có tóm lược sửa đổi
Sử không ghi chép những sự kiện trong thời gian ông làm vua. Năm 825 TCN, Tề Vũ công mất. Ông ở ngôi tất cả 26 năm. Con ông là Khương Vô Kỵ lên làm vua, tức là [[Tề Lệ công]].
 
==Phim : '''Khuynh Thế Hoàng cung :'''==
==Xem thêm==
Diễn viên [[Hồ Ca]] vai [[Tề Vũ công]] trong lúc trung niên và lúc già .
* [[Tề (nước)]]
* [[Tề Lệ công]]
* [[Tề Hiến công]]
 
==Tham khảo==
* [[Sử ký Tư Mã Thiên]], thiên:
** ''Tề Thái công thế gia''
* Phương Thi Danh (2001), ''Niên biểu lịch sử Trung Quốc'', Nhà xuất bản Thế giới
 
==Chú thích==
Người dùng vô danh