Khác biệt giữa các bản “Tề Vũ công”

không có tóm lược sửa đổi
 
==Phim : '''Khuynh Thế Hoàng cung :'''==
Diễn viên :
Diễn viên [[Hồ Ca]] vai [[Tề Vũ công]] trong lúc trung niên và lúc già .
 
Diễn viên [[Hồ Ca]] vai [[Tề Vũ công]] trong lúc trung niên và lúc già .
 
[[Lưu Đức Hoa]] vai [[Tề Vũ công]] lúc già .
 
==Chú thích==
Người dùng vô danh