Khác biệt giữa các bản “Sân bay quốc tế Bạch Tháp Hô Hòa Hạo Đặc”

n (→‎top: clean up, replaced: → (8) using AWB)
 
==Hãng hàng không và điểm đến==
'''Lưu ý: ''' In đậm là các tuyến bay quốc tế, tính cả Hong Kong.
{{Airport-dest-list
|[[Aero Mongolia]]|[[Chinggis '''UlanKhaan Bator'''International Airport|Ulaanbaatar]]
|[[Air China]]|[[Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh|Bắc Kinh-Thủ đô]], [[Sân bay quốc tế Bạch Vân Quảng Châu|Quảng Châu]], [[Sân bay quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu|Hàng Châu]], [[Sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải|Thượng Hải-Phố Đông]], [[Sân bay quốc tế Tân Hải Thiên Tân|Thiên Tân]] <br>'''Seasonal:''' [[Sân bay quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải|Thượng Hải-Hồng Kiều]]
|[[Air China]]| Bắc Kinh-Thủ đô, Quảng Châu, Thượng Hải-Hồng Kiều
|[[Air China Eastern<br>vận hành bởi [[Dalian Airlines]] | Nam[[Sân Kinh,bay Thượngquốc Hải-Hồngtế Kiều,Chu ThạchThủy GiaTử Trang,Đại TâyLiên|Đại AnLiên]]
|[[Beijing Capital Airlines]]|[[Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh|Bắc Kinh-Thủ đô]], [[Sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu|Hải Khẩu]], [[Sân bay quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu|Hàng Châu]], [[Sân bay quốc tế Xương Bắc Nam Xương|Nanchang]], [[Sân bay quốc tế Thiên Hà Vũ Hán|Vũ Hán]], [[Sân bay quốc tế Cao Khi Hạ Môn|Hạ Môn]], [[Sân bay quốc tế Tân Trịnh Trịnh Châu|Trịnh Châu]]
|[[China Southern Airlines]]| '''Hồng Kông''', Côn Minh, Ninh Ba, Thẩm Dương, Ô Lỗ Mộc Tề (Urumqi), Trịnh Châu
|[[China Eastern Airlines]]|[[Sân bay quốc tế Lộc Khẩu Nam Kinh|Nam Kinh]], [[Sân bay quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải|Thượng Hải-Hồng Kiều]], [[Sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải|Thượng Hải-Phố Đông]], [[Sân bay quốc tế Bảo An Thâm Quyến|Thâm Quyến]], [[Sân bay quốc tế Chính Định Thạch Gia Trang|Shijiazhuang]], [[Tongliao Airport|Tongliao]], [[Wuhai Airport|Wuhai]], [[Sân bay quốc tế Hàm Dương Tây An|Tây An]], [[Xilinhot Airport|Xilinhot]]
|[[China United Airlines]]| Bắc Kinh-Nam Uyển
|[[China Express Airlines]]|[[Arxan Airport|Arxan]], [[Sân bay quốc tế Giang Bắc Trùng Khánh|Trùng Khánh]], [[Sân bay quốc tế Chu Thủy Tử Đại Liên|Đại Liên]], [[Hulunbuir Hailar Airport|Hailar]], [[Jiagedaqi Airport|Jiagedaqi]], [[Manzhouli Xijiao Airport|Manzhouli]], [[Ordos Ejin Horo Airport|Ordos]], [[Tongliao Airport|Tongliao]], [[Ulanhot Airport|Ulanhot]], [[Sân bay Tào Gia Bảo Tây Ninh|Tây Ninh]], [[Yulin Yuyang Airport|Yulin]]
|[[Hainan Airlines]]| Bắc Kinh-Thủ đô, Hải Khẩu, Thâm Quyến, Ô Hải
|[[China Southern Airlines]]|[[Sân bay quốc tế Long Giá Trường Xuân|Trường Xuân]], [[Sân bay quốc tế Chu Thủy Tử Đại Liên|Đại Liên]], [[Sân bay quốc tế Bạch Vân Quảng Châu|Quảng Châu]], [[Sân bay quốc tế Lưu Đình Thanh Đào|Thanh Đảo]], [[Sân bay quốc tế Phượng Hoàng Tam Á|Tam Á]], [[Sân bay quốc tế Đào Tiên Thẩm Dương|Thẩm Dương]], [[Sân bay quốc tế Bảo An Thâm Quyến|Thâm Quyến]], [[Sân bay quốc tế Diwopu Ürümqi|Urumqi]], [[Sân bay quốc tế Hàm Dương Tây An|Tây An]], [[Sân bay Hà Đông Ngân Xuyên|Ngân Xuyên]], [[Sân bay quốc tế Tân Trịnh Trịnh Châu|Trịnh Châu]]
|[[Juneyao Airlines]]| Hailar, Thượng Hải-Hồng Kiều
|[[China United Airlines]]|[[Beijing BắcNanyuan KinhAirport|Beijing-Nam UyểnNanyuan]]
|[[Shandong Airlines]]| Xích Phong, Hải Lạp Nhĩ (Hailar), Cáp Nhĩ Tân, Tế Nam, Mãn Châu Lý, Thanh Đảo, Thiên Tân, Thông Liêu, Ô Lan Hạo Đặc (Ulanhot), Hạ Môn, Tích Lâm Hạo Đặc (Xilinhot).
|[[EVA Air]]|[[Sân bay quốc tế Đào Viên Đài Loan|Đài Bắc-Đào Viên]]
|[[Shanghai Airlines]]| Thượng Hải-Hồng Kiều
|{{nowrap|[[Far Eastern Air Transport]]}}|[[Taichung Airport|Taichung]]
|[[Shenzhen Airlines]]| Bao Đầu, Quảng Châu, Thâm Quyến, Vũ Hán
|[[GX Airlines]]|[[Sân bay quốc tế Ngô Vu Nam Ninh|Nam Ninh]], [[Sân bay quốc tế Tân Trịnh Trịnh Châu|Trịnh Châu]]
|[[Tianjin Airlines]]| Xích Phong, Đại Liên, Lan Châu, Thẩm Dương, Ulanhot, Tây An
|[[Hainan Airlines]]|[[Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh|Bắc Kinh-Thủ đô]], [[Sân bay quốc tế Long Giá Trường Xuân|Trường Xuân]], [[Sân bay quốc tế Hoàng Hoa Trường Sa|Trường Sa]], [[Sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu|Hải Khẩu]], [[Sân bay quốc tế Xương Bắc Nam Xương|Nanchang]], [[Sân bay quốc tế Phượng Hoàng Tam Á|Tam Á]], [[Sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải|Thượng Hải-Phố Đông]], [[Sân bay quốc tế Bảo An Thâm Quyến|Thâm Quyến]], [[Sân bay quốc tế Diwopu Ürümqi|Urumqi]], [[Sân bay quốc tế Thiên Hà Vũ Hán|Vũ Hán]], [[Sân bay quốc tế Tân Trịnh Trịnh Châu|Trịnh Châu]]
|[[Hebei Airlines]]|[[Hulunbuir Hailar Airport|Hailar]], [[Manzhouli Xijiao Airport|Manzhouli]], [[Sân bay quốc tế Chính Định Thạch Gia Trang|Shijiazhuang]]
|[[Hong Kong Airlines]]|[[Sân bay quốc tế Hong Kong|Hong Kong]]
|[[Juneyao Airlines]]|[[Sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải|Thượng Hải-Phố Đông]]
|[[Lucky Air]]|[[Sân bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh|Côn Minh]], [[Sân bay quốc tế Vũ Túc Thái Nguyên|Taiyuan]]
|[[New Gen Airways]]|[[Don Muang International Airport|Bangkok - Donmuang]]
|[[Okay Airways]] | [[Alxa Left Banner Bayanhot Airport|Alxa Left Banner]], [[Sân bay quốc tế Tân Hải Thiên Tân|Thiên Tân]]
|[[Ruili Airlines]]|[[Sân bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh|Côn Minh]], [[Sân bay quốc tế Vũ Túc Thái Nguyên|Taiyuan]], [[Sân bay quốc tế Song Lưu Thành Đô|Thành Đô]]
|[[Shandong Airlines]]|[[Sân bay quốc tế Diêu Tường Tế Nam|Tế Nam]], [[Sân bay quốc tế Lưu Đình Thanh Đào|Thanh Đảo]], [[Sân bay quốc tế Tân Hải Thiên Tân|Thiên Tân]], [[Sân bay quốc tế Cao Khi Hạ Môn|Hạ Môn]]
|[[Shanghai Airlines]]|[[Hulunbuir Hailar Airport|Hailar]], [[Sân bay quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải|Thượng Hải-Hồng Kiều]]
|[[Shenzhen Airlines]]|[[Sân bay quốc tế Song Lưu Thành Đô|Thành Đô]], [[Sân bay quốc tế Bạch Vân Quảng Châu|Quảng Châu]], [[Hulunbuir Hailar Airport|Hailar]], [[Sân bay quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu|Hàng Châu]], [[Sân bay quốc tế Lộc Khẩu Nam Kinh|Nam Kinh]], [[Sân bay quốc tế Ngô Vu Nam Ninh|Nam Ninh]], [[Sân bay quốc tế Đào Tiên Thẩm Dương|Thẩm Dương]], [[Sân bay quốc tế Bảo An Thâm Quyến|Thâm Quyến]], [[Sân bay quốc tế Thiên Hà Vũ Hán|Vũ Hán]], [[Sân bay quốc tế Tân Trịnh Trịnh Châu|Trịnh Châu]]
|[[Sichuan Airlines]]|[[Sân bay quốc tế Song Lưu Thành Đô|Thành Đô]]
|[[Spring Airlines]]| [[Chubu International Airport|Nagoya-Centrair]], [[Sân bay quốc tế Chính Định Thạch Gia Trang|Shijiazhuang]]
|[[Tianjin Airlines]]|[[Bayannur Tianjitai Airport|Bayannur]], [[Sân bay quốc tế Hoàng Hoa Trường Sa|Trường Sa]], [[Chifeng Yulong Airport|Chifeng]], [[Sân bay quốc tế Giang Bắc Trùng Khánh|Trùng Khánh]], [[Sân bay quốc tế Chu Thủy Tử Đại Liên|Đại Liên]], [[Datong Yungang Airport|Datong]], [[Sân bay quốc tế Long Động Bảo Quý Dương]], [[Hulunbuir Hailar Airport|Hailar]], [[Sân bay quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu|Hàng Châu]], [[Sân bay quốc tế Thái Bình Cáp Nhĩ Tân|Cáp Nhĩ Tân]], [[Sân bay quốc tế Tân Kiều Hợp Phì|Hợp Phì]], [[Sân bay quốc tế Diêu Tường Tế Nam|Tế Nam]], [[Lanzhou Zhongchuan International Airport|Lanzhou]], [[Linfen Qiaoli Airport|Linfen]], [[Lüliang Airport|Lüliang]],<ref>http://airlineroute.net/2015/03/15/gs-s15/</ref> [[Sân bay quốc tế Xương Bắc Nam Xương|Nanchang]], [[Sân bay quốc tế Ngô Vu Nam Ninh|Nam Ninh]], [[Sân bay quốc tế Lịch Xã Ninh Ba|Ninh Ba]], [[Sân bay quốc tế Đào Tiên Thẩm Dương|Thẩm Dương]], [[Sân bay quốc tế Chính Định Thạch Gia Trang|Shijiazhuang]], [[Sân bay quốc tế Vũ Túc Thái Nguyên|Taiyuan]], [[Sân bay quốc tế Tân Hải Thiên Tân|Thiên Tân]], [[Ulanhot Airport|Ulanhot]], [[Wuhai Airport|Wuhai]], [[Sân bay quốc tế Hàm Dương Tây An|Tây An]], [[Xilinhot Airport|Xilinhot]], [[Yantai Penglai International Airport|Yantai]], [[Sân bay Hà Đông Ngân Xuyên|Ngân Xuyên]], [[Yulin Yuyang Airport|Yulin]], [[Sân bay quốc tế Tân Trịnh Trịnh Châu|Trịnh Châu]]
|[[West Air (Trung Quốc)|West Air]]|[[Sân bay quốc tế Giang Bắc Trùng Khánh|Trùng Khánh]], [[Sân bay quốc tế Thái Bình Cáp Nhĩ Tân|Cáp Nhĩ Tân]]
|[[Xiamen Airlines]]|[[Sân bay quốc tế Hoàng Hoa Trường Sa|Trường Sa]], [[Sân bay quốc tế Trường Lạc Phúc Châu|Phúc Châu]], [[Hulunbuir Hailar Airport|Hailar]], [[Sân bay quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu|Hàng Châu]], [[Sân bay quốc tế Tân Kiều Hợp Phì|Hợp Phì]], [[Sân bay quốc tế Lộc Khẩu Nam Kinh|Nam Kinh]], [[Sân bay quốc tế Tân Hải Thiên Tân|Thiên Tân]], [[Sân bay quốc tế Cao Khi Hạ Môn|Hạ Môn]]
}}
 
===Hàng hóa===
{{Airport-dest-list
<!-- -->
|[[China Postal Airlines]]|[[Sân bay quốc tế Lộc Khẩu Nam Kinh|Nam Kinh]], [[Sân bay quốc tế Tân Trịnh Trịnh Châu|Trịnh Châu]], [[Sân bay quốc tế Vũ Túc Thái Nguyên|Taiyuan]]}}
 
{{Sân bay CHND Trung Hoa|state=autocollapse}}
Người dùng vô danh