Mở trình đơn chính

Các thay đổi

 
<gallery>
File:Paolovi.jpg|Đức [[Giáo hoàng Phaolô VI|Phaolô VI]]
File:Albino Luciani, 1969 (3).jpg|Đức [[Giáo hoàng Gioan Phaolô I|Gioan Phaolô I]]
File:John Paul II Brazil 1997 3.jpg|Đức [[Giáo hoàng Gioan Phaolô II|Gioan Phaolô II]]
File:Benedykt XVI (2010-10-17) 4.jpg|Đức [[Giáo hoàng Biển Đức XVI|Benedict XVI]]
File:Pope Francis in March 2013.jpg|Đức [[Giáo hoàng Phanxicô|Phanxicô]]
</gallery>