Khác biệt giữa các bản “Tấn Văn công”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
== Xem thêm Phim : Khuynh Thế Hoàng cung :==
 
Vai [[Trương Hàn]] Vai [[Tấn Văn công]] .
* [[Tấn Huệ công]]
* [[Tấn Hoài công]]
* [[Tần Mục công]]
* [[Tề Hoàn công]]
 
==Tham khảo==
* [[Sử ký Tư Mã Thiên]], thiên:
Người dùng vô danh