Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Về/doc”

không có tóm lược sửa đổi
<!-- Để bổ sung liên kết liên wiki, hãy ghé vào Wikidata. -->
== Cách sử dụng ==
*{{Tlx|Về|USECHỦ ĐỀ}}
{{Về|USECHỦ ĐỀ}}
*{{Tlx|Về|USECHỦ ĐỀ|USE1CHỦ ĐỀ 1}}
{{Về|CHỦ ĐỀ|CHỦ ĐỀ 1}}
{{About|USE|USE1}}
*{{Tlx|Về|USECHỦ ĐỀ|USE1CHỦ ĐỀ 1|PAGE1TRANG 1}}
{{Về|CHỦ ĐỀ|CHỦ ĐỀ 1|TRANG 1}}
{{About|USE|USE1|PAGE1}}
*{{Tlx|Về|USECHỦ ĐỀ|<nowiki />|PAGE1TRANG 1}}
{{AboutVề|USECHỦ ĐỀ||PAGE1TRANG 1}}
 
== Dữ liệu bản mẫu ==
"type": "string",
"required": true,
"description": "ĐềChủ tàiđề của trang chứa bản mẫu này (“Trang này viết về …”)"
},
"2": {
"label": "Miêu tả trang khác 1",
"type": "string",
"description": "ĐềChủ tàiđề của trang khác đầu tiên. Nếu không đặt hoặc để trống, mặc định là “Đối với các định nghĩa khác”."
},
"3": {
"label": "Miêu tả trang khác 2",
"type": "string",
"description": "ĐềChủ tàiđề của trang khác thứ hai. Nếu không đặt hoặc để trống, mặc định là “Đối với các định nghĩa khác”."
},
"5": {