Khác biệt giữa các bản “Người theo chủ nghĩa hoàn hảo”

n
Maiphuongbio5 đã đổi Người cầu toàn thành Người theo chủ nghĩa hoàn hảo: Trong tiếng Việt, "perfectionist" nếu hiểu là người cầu toàn sẽ dễ lầm với "người phấn đấu để cuộc sống tốt đ…
n (Đã lùi lại sửa đổi của 117.1.247.175 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của TuanminhBot)
n (Maiphuongbio5 đã đổi Người cầu toàn thành Người theo chủ nghĩa hoàn hảo: Trong tiếng Việt, "perfectionist" nếu hiểu là người cầu toàn sẽ dễ lầm với "người phấn đấu để cuộc sống tốt đ…)
190

lần sửa đổi