Khác biệt giữa các bản “Đỗ Quế Lượng”

AlphamaEditor, sửa liên kết chưa định dạng, Executed time: 00:00:08.5224875
(AlphamaEditor, sửa liên kết chưa định dạng, Executed time: 00:00:08.5224875)
'''Đỗ Quế Lượng''' là nhà quản lý kinh tế, Quyền Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 
==Quá trình công tác==
Đỗ Quế Lượng là nhà quản lý kinh tế, Quyền Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 
==Quá trình công tác==
 
Lớn lên ông theo học ngành kinh tế.
 
Ông từng giữ chức Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hải Phòng <ref>{{chú thích web | url = http://www.agribank.com.vn/31/820/tin-tuc/hoat-dong-agribank/2013/04/6555/agribank-hai-phong--25-nam-mot-chang-duong--25-4-2013-.aspx | tiêu đề = Agribank Hải Phòng | author = | ngày = | ngày truy cập = 13 tháng 6 năm 2016 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref>, Phó Chủ tịch UBND TP Hải phòng (1989 – 1994) <ref>{{chú thích web | url = http://haiphong.gov.vn/Portal/Detail.aspx?Organization=snov&MenuID=6919&ContentID=17855 | tiêu đề = Sở Nội vụ | author = | ngày = | ngày truy cập = 13 tháng 6 năm 2016 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref>., Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
 
Tháng 10 năm 1997 ông được bổ nhiệm làm Quyền Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam đến tháng 5 năm 1998.
{{Tham khảo}}
{{Sơ khai Việt Nam}}
 
[[Thể loại:Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam]]