Khác biệt giữa các bản “ㄹ”

AlphamaEditor, Executed time: 00:00:06.6493803
(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:06.4053663)
(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:06.6493803)
{{Hangul Jamo}}
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{sơ khai}}