Mrfly911

Gia nhập ngày 3 tháng 3 năm 2010
không có tóm lược sửa đổi
 
== Bạn có biết ==
* Cuộc khởi nghĩa của [[Bà Triệu]] bị tướng [[Đông Ngô]] là [[Lục Dận|'''Lục Dận''']] đánh dẹp năm 248. Lục Dận là cháu họ của [[Lục Tốn]], một nhân vật nổi bật thời [[Tam Quốc]].
* Năm 263 một viên quan ở quận [[Giao Chỉ]] tên là [[Lữ Hưng|'''Lữ Hưng''']] giết chết thái thú Tôn Tư của Đông Ngô. Lữ Hưng mang quận Giao Chỉ về hàng [[Tào Ngụy]]. Về mặt địa lí, Giao Chỉ bị ngăn với Tào Ngụy bởi [[Thục Hán]] và Đông Ngô. Cuối năm 263, [[Chiến tranh Thục-Ngụy (263-264)|Tào Ngụy diệt Thục Hán]], Giao Chỉ nối liền với Tào Ngụy (sau đó đổi thành [[nhà Tấn]]). Đến năm 268, Giao Chỉ trở thành nơi tranh giành giữ hai nước Tấn và Đông Ngô, sử gọi là [[Chiến dịch Giao-Quảng|Giao Chỉ chi loạn]].
* Tháng 6 năm 545, [[Lương Vũ Đế]] sai tướng [[Trần Bá Tiên|'''Trần Bá Tiên''']] đi đánh dẹp [[Lý Nam Đế|Lý Bí]] và [[Triệu Việt Vương|Triệu Quang Phục]] nước Vạn Xuân. Năm 548, Trần Bá Tiên về nước cứu giá vua Lương. Năm 557, Bá Tiên phế [[nhà Lương]], tự lập [[Nhà Trần (Trung Quốc)|nhà Trần]], xưng là Trần Vũ Đế.
*'''[[Abe no Nakamaro]]''' [[Tiếng Nhật|(tiếng Nhật]]: あべ の なかまろ, 阿倍仲麻呂 (A Bội Trọng Ma Lữ), tên Hán là '''Triều Hành''' (朝衡), là một người Nhật Bản làm quan cho nhà Đường. Abe no Nakamaro từng giữ chức [[tiết độ sứ]] [[An Nam đô hộ phủ]] (hàm chánh tam phẩm) từ năm 761 tới năm 767.
*