Khác biệt giữa các bản “Ngụy Cảnh Mẫn vương”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tiền nhiệm = <font color="grey">[[Ngụy An Ly vương]]<font>
| nhiếp chính =
| kế nhiệm = <font color="green">[[Ngụy Mẫn Hoài vương Giả]]</font>
| phối ngẫu =
| vợ =
| chồng =
| thông tin con cái =
| con cái = [[Ngụy vươngMẫn GiảHoài vương]]
| hoàng tộc = [[ngụy (nước)|nước Ngụy]]
| kiểu hoàng tộc =
Người dùng vô danh