Khác biệt giữa các bản “Google Dịch”

không có tóm lược sửa đổi
| commercial =
| type = [[Dịch tự động]]
| language = Đa103 ngôn ngữ, xem [[Google Translate#Các ngôn ngữ được hỗ trợ|các ngôn ngữ được hỗ trợ]]
|num_users = Hơn 200+ triệu người.<ref name="CNET">{{cite web|url=http://www.cnet.com/news/google-translate-now-serves-200-million-people-daily/|title=Google Translate now serves 200 million people daily|last1=Shankland|first1=Stephen|publisher=CNET|accessdate=17 October 2014}}</ref>
| registration = Không yêu cầu
| owner = [[Google]]
|launch_date = {{start date and age|2006|4|28|mf=yes}} (dưới dạng [[dịch máy dựa trên quy luật]])<ref>{{cite web|url=http://googleresearch.blogspot.com/2006/04/statistical-machine-translation-live.html|title=Research Blog: Statistical machine translation live|work=Google Research Blogspot|date=2006-04-28|accessdate=2016-03-11}}</ref><br>{{start date and age|2007|10|22|mf=yes}} (as [[statistical machine translation]])<ref>{{cite web|url=http://googlesystem.blogspot.com/2007/10/google-translate-switches-to-googles.html|title=Google Switches to Its Own Translation System|work=Google System Blogspot|date=2007-10-22|accessdate=2016-03-11}}</ref>
| author =
| launch date =
| current status = Đang hoạt động
| revenue =
Người dùng vô danh