Khác biệt giữa các bản “Krông Ana”

== Lịch sử ==
=== Trước 1975 đến năm 2007 ===
Theo kết quả khảo sát thuộc viện Khảo cổ học Việt Nam, tại vùng Quảng Điền "''hiện nay"'' cho thấy đây là một điểm dân cư vừa lại là một xưởng chế tạo công cụ, đồ trang sức bằng đá.. Về niên đại của các di chỉ trên được xác định là từ 3000 năm đến 4000 năm cách ngày nay. Cho tới đầu những năm 1950 vẫn chỉ có người Êđê nhóm Bih sinh sống. Dọc theo sông Krông Ana, từ địa phận Dur Kmăl qua vùng Buôn Trấp đến xã Ea Na có khoảng trên dưới 30 buôn của người Êđê nhóm Bih, các sắc tộc khác chưa được phép đến đây.
Vùng này người dân tộc tại chỗ sống [[du canh du cư]], làm [[nương]] phát rẩy. Năm 1904 tỉnh Đắk Lắk (Dac Lac) thành lập, Buôn Ma Thuột được chọn làm thủ phủ của tỉnh thay cho Bản Đôn trước đó. Địa bàn huyện Krông Ana hiện nay là một phần của thị xã Buôn Ma Thuột và huyện Lắk. Ngày 05 tháng 06 năm 1930 Khâm sứ Trung Kỳ ra nghi định thành lập thị xã. Sau đó chính quyền [[Việt Nam Cộng hòa|Việt Nam cộng hòa]] dồn dân lập ấp, di cư lên trung tâm [[Buôn Ma Thuột|Buôn Mê Thuột]] nhà cửa truyền thống của họ bị đốt hết. Diện tích của huyện Krông Ana sau năm 2007 bằng Xã Ea Bông thuộc thị xã [[Buôn Ma Thuột]] (''có trụ sở của xã nằm gần ngã 3 xí nghiệp'').