Khác biệt giữa các bản “Jo Cox”

Trang mới: “{{Infobox Person |name = Jo Cox |image = Helen Joanne Cox.jpg |caption = Cox năm 2015 |office = Nghị sĩ<…”
(Trang mới: “{{Infobox Person |name = Jo Cox |image = Helen Joanne Cox.jpg |caption = Cox năm 2015 |office = Nghị sĩ<…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh