Khác biệt giữa các bản “Bentonit”

Trang mới: “'''Bentonit''' là một đất sét nhôm phyllosilicat thấm nước bao gồm chủ yếu của montmorillonit. Nó được đặt tên bởi Wilbu…”
(Trang mới: “'''Bentonit''' là một đất sét nhôm phyllosilicat thấm nước bao gồm chủ yếu của montmorillonit. Nó được đặt tên bởi Wilbu…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh