Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Gà trống Gô-loa”

Trang mới: “==Tên bài== ''gaulois'' (gô-loa) là tính từ ''thuộc về Gaule'', do đó tên bài phải là '''gà trống Gaule''' chứ?~~~~”
(Trang mới: “==Tên bài== ''gaulois'' (gô-loa) là tính từ ''thuộc về Gaule'', do đó tên bài phải là '''gà trống Gaule''' chứ?~~~~”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh