Khác biệt giữa các bản “Quách Gia”

không có tóm lược sửa đổi
|Thụy = Trinh Hầu (贞侯)
}}
'''Quách Gia''' ([[chữ Hán]]: 郭嘉; [[170]] - [[207]]), tự '''Phụng Hiếu''' (奉孝), là một [[chiến lược gia|nhà chiến lược]] và mưu sĩ trọng yếu của [[Tào Tháo]] trong thời kỳ cuối của [[nhà Hán|nhà Đông Hán]] và thời kỳ đầu của [[Tam Quốc]] tại [[Trung Quốc]]. Trong 11 năm phục vụ cho Tào Tháo, tài năng của Quách Gia đã giúp nhiều cho Tào Tháo trong các chiến thắng của ông trước các lãnh chúa kẻ thù như [[Lã Bố]] và [[Viên Thiệu]], cũng như thủ lĩnh của [[Ô Hoàn|bộ lạc Ô Hoàn]] là [[Đạp Đốn]], giúp Tào Tháo thống nhất phương bắc. Chính vì thế, ông là một trong những bộ hạ được tin tưởng và yêu quý nhất của Tào Tháo.
 
Trong 11 năm phục vụ cho Tào Tháo, tài năng của Quách Gia đã giúp nhiều cho Tào Tháo trong các chiến thắng của ông trước các lãnh chúa kẻ thù như [[Lã Bố]] và [[Viên Thiệu]], cũng như thủ lĩnh của [[Ô Hoàn|bộ lạc Ô Hoàn]] là [[Đạp Đốn]], giúp Tào Tháo thống nhất phương bắc. Chính vì thế, ông là một trong những bộ hạ được tin tưởng và yêu quý nhất của Tào Tháo. Quách Gia thường được xem là một trong những mưu sĩ xuất sắc nhất thời Tam Quốc và cả xuyên suốt lịch sử Trung Quốc.
==Thời trẻ==
Quách Gia người huyện Dương Địch, quận Dĩnh Xuyên, Dự Châu ([[Hà Nam (Trung Quốc)|Hà Nam]] ngày nay).
Quách Gia người huyện Dương Địch, quận Dĩnh Xuyên, Dự Châu (Hà Nam ngày nay). ''Phó tử'' chép: Quách Gia thời trẻ chí hướng cao xa. Thời Hán mạt thiên hạ sắp loạn, Gia từ lúc 20 tuổi trốn dấu hình tích, bí mật kết giao với người tuấn kiệt, không tiếp xúc với tục nhân nên người thời ấy đa phần chẳng ai biết, chỉ có bậc thức giả mới biết tài của Gia. Năm 21 tuổi, Gia được triệu vào phủ Tư đồ.
 
Lúc trước, Quách Gia lên phương bắc yết kiến Viên Thiệu, xong bảo với mưu sĩ của Thiệu là Tân Bình và Quách Đồ rằng:
Quách Gia người huyện Dương Địch, quận Dĩnh Xuyên, Dự Châu (Hà Nam ngày nay). ''Phó tử'' chép: Quách Gia thời trẻ chí hướng cao xa. Thời Hán mạt thiên hạ sắp loạn, Gia từ lúc 20 tuổi trốn dấu hình tích, bí mật kết giao với người tuấn kiệt, không tiếp xúc với tục nhân nên người thời ấy đa phần chẳng ai biết, chỉ có bậc thức giả mới biết tài của Gia. Năm 21 tuổi, Gia được triệu vào phủ Tư đồ<ref name=":0">Tam Quốc Chí, sách đã dẫn, tr 17</ref>.
:''Bậc trí giả khéo ở việc chọn chủ, cho nên trăm lần mưu việc là trăm lần toàn vẹn mà công danh có thể lập được. Viên công muốn nhún mình đãi kẻ sĩ bắt chước Chu Công, nhưng chưa hiểu được mấu chốt của việc dùng người. Đòi nhiều nhưng ít thiết yếu, thích mưu mà không quyết, muốn chung sức cứu giúp đại nạn cho thiên hạ, định nghiệp vương bá, khó thay!''
Lúc trước, Quách Gia lên phương bắc yết kiến Viên Thiệu, xong bảo với mưu sĩ của Thiệu là [[Tân Bình (Đông Hán)|Tân Bình]] và Quách Đồ rằng:
:''Bậc trí giả khéo ở việc chọn chủ, cho nên trăm lần mưu việc là trăm lần toàn vẹn mà công danh có thể lập được. Viên công muốn nhún mình đãi kẻ sĩ bắt chước Chu Công, nhưng chưa hiểu được mấu chốt của việc dùng người. Đòi nhiều nhưng ít thiết yếu, thích mưu mà không quyết, muốn chung sức cứu giúp đại nạn cho thiên hạ, định nghiệp vương bá, khó thay!''<ref>Tam Quốc Chí, sách đã dẫn, tr 16</ref>
Nói xong bỏ đi.
==Theo Tào Tháo==
Bên Tào Tháo có mưu sĩ là Hi Chí Tài hay giúp Tháo trù mưu hoạch sách nhưng chết sớm. Tào Tháo gửi thư hỏi Tuân Úc:''"Từ sau khi Chí Tài chết đi chẳng có ai giúp ta tính việc. Vùng Nhữ, Dĩnh vốn nhiều kẻ sĩ giỏi, ai có thể kế nối được?"''. [[Tuân Úc (Tam Quốc)|Tuân Úc]] tiến cử Quách Gia. Tào Tháo cho triệu kiến Quách Gia, nghị luận việc thiên hạ. Tào Tháo sau đó nói:''"Khiến ta thành đại nghiệp, tất là người này"''. Quách Gia trở ra, cũng vui mừng nói:''"Thực là người chủ của ta vậy"''<ref name=":0" />.
 
''Phó tử'' chép: Tào Tháo hỏi Quách Gia:
:''Bản Sơ nắm giữ bộ chúng Ký Châu, Thanh Châu và Tinh châu theo hắn, đất rộng binh cường, mà nhiều lần có hành vi không cung kính. Ta muốn đánh dẹp hắn, mà sức chẳng địch nổi, biết phải làm sao?"''
# ''Đại thần của Thiệu tranh đoạt quyền bính, lời sàm nịnh mê loạn; công dùng đạo lí quản thuộc hạ, lời gièm pha ton hót không nghe, là thắng về minh, là tám.''
# ''Thiệu chẳng biết phân biệt phải trái; công với việc đúng đắn thì dùng lễ đối đãi, với việc sai trái thì dùng phép để trị, là thắng về văn, là chín.''
# ''Thiệu thích phô trương thanh thế, không hiểu điều cốt yếu của binh cơ; công lấy ít thắng nhiều, dụng binh như thần, quân lính được cậy nhờ, địch nhân sợ hãi, là thắng về võ, là mười''<ref>Tam Quốc Chí, sách đã dẫn, tr 17-18</ref>''.''
Tào Tháo cười nói:
:''Như lời khanh nói, Cô có đức gì để thắng hắn.''
Gia lại nói:
:''Thiệu mới lên bắc đánh Công Tôn Toản, ta nên nhân lúc hắn viễn chinh, sang đông đánh Lã Bố. Không đánh thắng Bố trước, nếu Thiệu đến đánh ta, Bố tất chi viện hắn, đấy là việc tai hại vậy''<ref name=":1">Tam Quốc Chí, sách đã dẫn, tr 18</ref>''.''
Tào Tháo đồng ý với Quách Gia.
==Bày mưu bắt Lã Bố==
Tào Tháo nghe theo, dùng kế dẫn nước sông Nghi, sông Tứ vào thành Hạ Phì, thành vỡ lở, bắt sống được Lã Bố, sau đó cho giết Bố.
''Phó tử'' chép: Tào Tháo muốn dẫn quân về, Quách Gia nói:
:''Xưa kia Hạng Tịch đánh hơn 70 trận, chưa từng bị thua bại, một sớm thất thế mà thân chết nước vong, là bởi hữu dũng vô mưu vậy. Nay Bố mỗi khi đánh thường thất bại, khí lực suy tận, trong ngoài thất thố. Mà uy lực của Bố chẳng bằng được Hạng Tịch, song nỗi khốn quẫn lại trầm trọng hơn nhiều, nếu ta thừa thắng đánh hắn, chính là lúc bắt được hắn''<ref name=":1" />''.''
Tào Tháo theo lời Quách Gia.
==Gia đình==
Quách Gia có một con trai là Quách Dịch, tự là Bá Ích, dạy văn học cho thái tử nhưng chết sớm. Ông này có hai con trai là Quách Thâm và Quách Sưởng. Con Quách Thâm là Quách Liệp còn sau đó không rõ<ref>Tam Quốc Chí, sách đã dẫn, tr 23</ref>. Quách Sưởng, tự là Thái Trung, là người có tài, nhậm chức tán kỵ thường thị<ref>Tam Quốc Chí, sách đã dẫn, tr 24</ref>.
 
==Nhận xét==
 
==Tham khảo==
* ''Tam Quốc Chí,'' Trần Thọ (Bùi Tùng Chi chú giải), 2016, NXB Văn Học, Bùi Thông biên dịch, Phạm Thành Long hiệu đính, tập II, Quách Gia truyện
{{tham khảo}}
* ''Tam Quốc diễn nghĩa'', [[La Quán Trung]], bản dịch của cụ [[Phan Kế Bính]], Bùi Kỷ hiệu đính
*{{chú thích sách|author=Trần Thọ|title=Tam Quốc Chí|publisher=Yue Lu Shu She|year=2002|id=ISBN 7-80665-198-5}}
 
==Xem thêm==
*[[Tam Quốc]]
303

lần sửa đổi