Khác biệt giữa các bản “Nanh Trắng”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
== Bản dịch tiếng Việt ==
* Nanh Trắng, Bảo Hưng dịch, Quỳnh Hải Hà hiệu đính, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 1997
* White Fang - Nanh Trắng, Bảo Hưng và Trung Dũng dịch, Nhà xuất bản Văn Học, Hà Nội, 2013
 
==Tham khảo==