Khác biệt giữa các bản “Jack London”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*''[[The Sea-Wolf]]'' (1904), bản tiếng Việt: "Sói biển"
*''[[The Game (tiểu thuyết)|The Game]]'' (1905)
*''[[White Fang|Nanh Trắng]]'' (1906), bản tiếng Việt: "[[Nanh trắngTrắng]]"
*''[[Before Adam]]'' (1907)
*''[[The Iron Heel]]'' (1908), bản tiếng Việt: "[[Gót sắt]]"
*''[[Martin Eden]]'' (1909), bản tiếng Việt cùng tên, hoặc phiên âm là "Mác-tin I-đơn"
*''[[Burning Daylight]]'' (1910), bản tiếng Việt: "Ánh sáng ban ngày"