Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ngụy Cảnh Mẫn vương”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tiền nhiệm = <font color="grey">[[Ngụy An Ly vương]]<font>
| nhiếp chính =
| kế nhiệm = <font color="green">[[Ngụy vươngHoài GiảDương vương]]</font>
| phối ngẫu =
| vợ =
| chồng =
| thông tin con cái =
| con cái = [[Ngụy vươngHoài GiảDương vương]]
| hoàng tộc = [[ngụy (nước)|nước Ngụy]]
| kiểu hoàng tộc =
Người dùng vô danh