Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ngụy Cảnh Mẫn vương”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| kiểu tại vị = Trị vì
| tiền nhiệm = <font color="grey">[[Ngụy An Ly vương]]<font>
| nhiếp chính = Trương Ý Hân
| kế nhiệm = <font color="green">[[Ngụy Hoài Dương vương]]</font>
| phối ngẫu =
Người dùng vô danh