Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ngụy Cảnh Mẫn vương”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Năm [[238 TCN]], [[Tần Thủy Hoàng|Tần vương Chính]] lại đánh chiếm đất Viên, Bồ Dương và Diễn. Đất đai nước Ngụy càng bị thu hẹp, chỉ còn quanh vùng kinh đô Đại Lương.
 
Năm [[228 TCN]], Ngụy Cảnh Mẫn vương qua đời. Ông làm vua được 15 năm. Thái tử GiảTiến lên nối ngôi, tức Nguỵ NgụyHoài Dương vương GiảNguỵ Tiến .
 
==Xem thêm==
* [[Tần Thủy Hoàng|Tần vương Chính]]
* [[Ngụy vương Giả]]
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh