Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Quốc hội Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
(14)
Không có tóm lược sửa đổi
[[Quốc hội Việt Nam khóa XI|'''XI''']] |
[[Quốc hội Việt Nam khóa XII|'''XII''']] |
[[Quốc hội Việt Nam khóa XIII|'''XIII''']] |
[[Quốc hội Việt Nam khóa XIV|'''XIV''']]
|}
Người dùng vô danh