Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Quốc hội Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
{{Navbox
{| class="toccolours" style="margin: 0.5em auto; text-align: center; clear: both;"
!| style="background:name #BFD7FF;" | [[Quốc= hội Việt Nam|Quốc hội]] [[Việt Nam]] các khóa
| title = [[Quốc hội Việt Nam]]
|-
| titlestyle =
|
| groupstyle =
[[Quốc hội Việt Nam khóa I|'''I''']] |
| state = {{{state|<noinclude>expanded</noinclude><includeonly>collapsed</includeonly>}}}
[[Quốc hội Việt Nam khóa II|'''II''']] |
| style = width: {{{width|}}}
[[Quốc hội Việt Nam khóa III|'''III''']] |
| listclass = hlist
[[Quốc hội Việt Nam khóa IV|'''IV''']] |
 
[[Quốc hội Việt Nam khóa V|'''V''']] |
| group1 = Tổng quan
[[Quốc hội Việt Nam khóa VI|'''VI''']] |
| list1 =
[[Quốc hội Việt Nam khóa VII|'''VII''']] |
* [[Quốc hội Việt Nam#Lịch khóasử|Lịch VIII|'''VIII'''sử]] |
* Tổ chức
[[Quốc hội Việt Nam khóa IX|'''IX''']] |
* [[Luật Tổ chức Quốc hội (Việt Nam)|Luật khóaTổ X|'''X'''chức Quốc hội]] |
* [[Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (Việt Nam)|Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân]]
[[Quốc hội Việt Nam khóa XI|'''XI''']] |
* [[Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (Việt Nam)|Luật khóaBầu XII|'''XII'''cử đại biểu Quốc hội]] |
* [[Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội (Việt Nam)|Luật khóaHoạt XIII|'''XIII'''động giám sát của Quốc hội]] |
* [[Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (Việt Nam)|Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân]]
[[Quốc hội Việt Nam khóa XIV|'''XIV''']]
* [[Đại hội Đại biểu Toàn quốc (Quốc hội Việt Nam)|Đại hội Đại biểu Toàn quốc]]
|}
* [[Hội đồng nhân dân]]
 
| group2 = Các khóa
| list2 =
* [[Quốc hội Việt Nam khóa I|'''I''']]
* [[Quốc hội Việt Nam khóa II|'''II''']]
* [[Quốc hội Việt Nam khóa III|'''III''']]
* [[Quốc hội Việt Nam khóa IV|'''IV''']]
* [[Quốc hội Việt Nam khóa V|'''V''']]
* [[Quốc hội Việt Nam khóa VI|'''VI''']]
* [[Quốc hội Việt Nam khóa VII|'''VII''']]
* [[Quốc hội Việt Nam khóa VIII|'''VIII''']]
* [[Quốc hội Việt Nam khóa IX|'''IX''']]
* [[Quốc hội Việt Nam khóa X|'''X''']]
* [[Quốc hội Việt Nam khóa XI|'''XI''']]
* [[Quốc hội Việt Nam khóa XII|'''XII''']]
* [[Quốc hội Việt Nam khóa XIII|'''XIII''']]
* [[Quốc hội Việt Nam khóa XIV|'''XIV''']]
 
| group3 = Danh sách đại biểu
| list3 =
* [[Danh sách đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I|'''I''']]
* [[Danh sách đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa II|'''II''']]
* [[Danh sách đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa III|'''III''']]
* [[Danh sách đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa IV|'''IV''']]
* [[Danh sách đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa V|'''V''']]
* [[Danh sách đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa VI|'''VI''']]
* [[Danh sách đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa VII|'''VII''']]
* [[Danh sách đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa VIII|'''VIII''']]
* [[Danh sách đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa IX|'''IX''']]
* [[Danh sách đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X|'''X''']]
* [[Danh sách đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XI|'''XI''']]
* [[Danh sách đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII|'''XII''']]
* [[Danh sách đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII|'''XIII''']]
* [[Danh sách đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV|'''XIV''']]
 
| group4 = Lãnh đạo
| list4 =
* [[Chủ tịch Quốc hội Việt Nam|Chủ tịch Quốc hội]]
* [[Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam|Phó Chủ tịch Quốc hội]]
* [[Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội Việt Nam|Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội]]
* [[Phó Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội Việt Nam|Phó Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội]]
* [[Chủ tịch Hội đồng Nhân dân|Chủ tịch Hội đồng nhân dân]]
* [[Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (Việt Nam)|Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân]]
 
| group5 = Cơ quan giúp việc
| list5 =
* [[Ủy ban Thường vụ Quốc hội]]
* [[Hội đồng Dân tộc Việt Nam|Hội đồng Dân tộc]]
* [[Ủy ban Pháp luật Quốc hội Việt Nam|Ủy ban Pháp luật]]
* [[Ủy ban Tư pháp Quốc hội (Việt Nam)|Ủy ban Tư pháp]]
* [[Ủy ban Kinh tế Quốc hội (Việt Nam)|Ủy ban Kinh tế]]
* [[Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội (Việt Nam)|Ủy ban Tài chính Ngân sách]]
* [[Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội (Việt Nam)|Ủy ban Quốc phòng An ninh]]
* [[Ủy ban về các vấn đề xã hội (Việt Nam)|Ủy ban về các vấn đề xã hội]]
* [[Ủy ban Đối ngoại Quốc hội (Việt Nam)|Ủy ban Đối ngoại]]
* Ủy ban Khoa học công nghệ môi trường
* [[Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội (Việt Nam)|Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên nhi đồng]]
 
* [[Văn phòng Quốc hội Việt Nam|Văn phòng Quốc hội]]
* [[Ban Công tác Đại biểu, Quốc hội Việt Nam|Ban Công tác Đại biểu]]
* [[Ban Dân nguyện, Quốc hội Việt Nam|Ban Dân nguyện]]
* [[Viện Nghiên cứu lập pháp, Quốc hội Việt Nam|Viện Nghiên cứu lập pháp]]
 
| group7 = HĐND Địa phương
| list7 =
* [[Hội đồng nhân dân Thành phố (Việt Nam)|HĐND Thành phố]]
* [[Hội đồng nhân dân Tỉnh (Việt Nam)|HĐND Tỉnh]]
* [[Hội đồng nhân dân Huyện (Việt Nam)|HĐND Huyện]]
* [[Hội đồng nhân dân Xã (Việt Nam)|HĐND Xã]]
 
* [[Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố (Việt Nam)|Chủ tịch HĐND Thành phố]]
* [[Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh (Việt Nam)|Chủ tịch HĐND Tỉnh]]
* [[Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện (Việt Nam)|Chủ tịch HĐND Huyện]]
* [[Chủ tịch Hội đồng nhân dân Xã (Việt Nam)|Chủ tịch HĐND Xã]]
 
}}
<noinclude>[[Thể loại:Quốc hội Việt Nam| ]]</noinclude>
Người dùng vô danh