Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sân bay quốc tế Tân Trịnh Trịnh Châu”

| [[Air China]] | [[Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh|Bắc Kinh-Thủ đô]], [[Sân bay quốc tế Song Lưu Thành Đô|Thành Đô]], [[Sân bay quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu|Hàng Châu]]|Nội địa
| [[Air Macau]] | [[Sân bay quốc tế Macau|Macau]] |Quốc tế
| [[Beijing Capital Airlines]] | [[sân bay Bao Đầu|Bao Đầu]], [[sân bay Đại Lý|Dali]], [[Sân bay quốc tế Lưỡng Giang Quế Lâm|Quế Lâm]], [[Sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu|Hải Khẩu]], [[Sân bay quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu|Hàng Châu]], [[Lijiangsân Sanyibay Airportbay Tam Nghĩa Lệ Giang|Lijiang]], [[Sân bay quốc tế Phượng Hoàng Tam Á|Tam Á]], [[Sân bay quốc tế Diwopu Ürümqi|Urumqi]]|Nội địa
|[[Chengdu Airlines]]|[[Sân bay quốc tế Song Lưu Thành Đô|Thành Đô]], [[Sân bay quốc tế Lưỡng Giang Quế Lâm|Quế Lâm]], [[Sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu|Hải Khẩu]]|Nội địa
| [[China Eastern Airlines]] | [[Sân bay quốc tế Chu Thủy Tử Đại Liên|Đại Liên]], [[Sân bay quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu|Hàng Châu]], [[Sân bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh|Côn Minh]], [[Sân bay Trung Xuyên Lan Châu|Lanzhou]], [[Sân bay quốc tế Lộc Khẩu Nam Kinh|Nam Kinh]], [[Sân bay quốc tế Lịch Xã Ninh Ba|Ninh Ba]], [[Sân bay quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải|Thượng Hải-Hồng Kiều]], [[Sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải|Thượng Hải-Phố Đông]], [[Sân bay quốc tế Diwopu Ürümqi|Urumqi]], [[Sân bay quốc tế Long Loan Ôn Châu|Ôn Châu]], [[Sân bay Tào Gia Bảo Tây Ninh|Tây Ninh]], [[Sân bay Hà Đông Ngân Xuyên|Ngân Xuyên]]|Nội địa
| [[China Eastern Airlines]] |[[Sân bay quốc tế Đà Nẵng|Đà Nẵng]] (bắt đầu từ 5/7/2016), [[Sân bay Cam Ranh|Nha Trang]] (từ 6/7/2016)<ref>{{cite web|url=http://www.routesonline.com/news/38/airlineroute/267431/china-eastern-adds-vietnam-links-from-zhengzhou-eff-july-2016/|title=China Eastern Adds Vietnam Links from Zhengzhou eff July 2016|publisher=routesonline|accessdate=14 June 2016}}</ref>|Quốc tế
| [[China Southern Airlines]] | [[sân bay Aksu|Aksu]], [[sân bay Bao Đầu|Baotou]], [[Sân bay Phúc Thành Bắc Hải|Beihai]], [[Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh|Bắc Kinh-Thủ đô]], [[Sân bay quốc tế Long Giá Trường Xuân|Trường Xuân]], [[Sân bay quốc tế Song Lưu Thành Đô|Thành Đô]], [[Sân bay quốc tế Giang Bắc Trùng Khánh|Trùng Khánh]], [[Sân bay quốc tế Chu Thủy Tử Đại Liên|Đại Liên]], [[Sân bay quốc tế Trường Lạc Phúc Châu|Phúc Châu]], [[Sân bay quốc tế Bạch Vân Quảng Châu|Quảng Châu]], [[Sân bay quốc tế Lưỡng Giang Quế Lâm|Quế Lâm]], [[Sân bay quốc tế Long Động Bảo Quý Dương]], [[Sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu|Hải Khẩu]], [[Sân bay quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu|Hàng Châu]], [[Sân bay quốc tế Thái Bình Cáp Nhĩ Tân|Cáp Nhĩ Tân]], [[Sân bay quốc tế Bạch Tháp Hô Hòa Hạo Đặc|Hohhot]], [[Sân bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh|Côn Minh]], [[Sân bay Trung Xuyên Lan Châu|Lanzhou]], [[Sân bay quốc tế Ngô Vu Nam Ninh|Nam Ninh]], [[sân bay Nanyang Jiangying Airport|Nanyang]], [[Sân bay quốc tế Lịch Xã Ninh Ba|Ninh Ba]], [[sân bay Ordos Ejin Horo|Ordos]], [[Sân bay quốc tế Phượng Hoàng Tam Á|Tam Á]], [[Sân bay quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải|Thượng Hải-Hồng Kiều]], [[Sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải|Thượng Hải-Phố Đông]], [[sân bay Triều Sơn Yết Dương|Shantou]], [[Sân bay quốc tế Đào Tiên Thẩm Dương|Thẩm Dương]], [[Sân bay quốc tế Bảo An Thâm Quyến|Thâm Quyến]], [[Sân bay quốc tế Diwopu Ürümqi|Urumqi]], [[Sân bay quốc tế Long Loan Ôn Châu|Ôn Châu]], [[sân bay Gasa Tây Song Bản Nạp|Xishuangbanna]], [[Sân bay quốc tế Cao Khi Hạ Môn|Hạ Môn]], [[sân bay Tào Gia Bảo Tây Ninh|Xining]], [[sân bay quốc tế Hà Đông Ngân Xuyên|Yinchuan]], [[Yiwu Airport|Yiwu]], [[Yulin Yuyang Airport|Yulin]], [[sân bay Kim Loan Châu Hải|Zhuhai]]|Nội địa
| [[China Southern Airlines]] | [[sân bay Suvarnabhumi|Bangkok–Suvarnabhumi]], [[Sân bay quốc tế Hong Kong|Hong Kong]], [[Sân bay quốc tế Phuket|Phuket]], [[Sân bay quốc tế Incheon|Seoul–Incheon]], [[Sân bay quốc tế Đào Viên Đài Loan|Đài Bắc-Đào Viên]], [[sân bay quốc tế Narita|Tokyo–Narita]] |Quốc tế
| [[China Southern Airlines]]<br>{{nowrap|vận hành bởi [[Chongqing Airlines]]}} | [[Sân bay quốc tế Giang Bắc Trùng Khánh|Trùng Khánh]], [[Sân bay quốc tế Thái Bình Cáp Nhĩ Tân|Cáp Nhĩ Tân]]|Nội địa
| [[Kunming Airlines]] | [[Sân bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh|Côn Minh]]|Nội địa
| [[Loong Air]]|[[Sân bay quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu|Hàng Châu]]|Nội địa
| [[Lucky Air]] | [[Sân bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh|Côn Minh]], [[Lijiangsân Sanyibay AirportTam Nghĩa Lệ Giang|Lijiang]]|Nội địa
| [[Mandarin Airlines]] | [[Sân bay quốc tế Đào Viên Đài Loan|Đài Bắc-Đào Viên]]|Quốc tế
| [[Shandong Airlines]] | [[Sân bay quốc tế Giang Bắc Trùng Khánh|Trùng Khánh]], [[Sân bay quốc tế Lưỡng Giang Quế Lâm|Quế Lâm]], [[Sân bay quốc tế Long Động Bảo Quý Dương]], [[Sân bay quốc tế Diêu Tường Tế Nam|Tế Nam]], [[sân bay Korla|Korla]], [[Sân bay Trung Xuyên Lan Châu|Lanzhou]], [[Sân bay quốc tế Lưu Đình Thanh Đảo|Thanh Đảo]], [[Sân bay quốc tế Cao Khi Hạ Môn|Hạ Môn]]|Nội địa
| [[Spring Airlines]] | [[sân bay Thái Châu Dương Châu|Yangzhou]]<ref>{{cite web|url=http://airlineroute.net/2016/03/01/9c-ibrkix-mar16/|title=Spring Airlines Adds New Ibaraki / Osaka Kansai Routes from late-March 2016|publisher=airlineroute|accessdate=1 March 2016}}</ref> |Nội địa
| [[Spring Airlines]] | [[Sân bay quốc tế Kansai|Osaka–Kansai]] |Quốc tế
| [[Tianjin Airlines]] | [[Sân bay quốc tế Chu Thủy Tử Đại Liên|Đại Liên]], [[Sân bay quốc tế Lưỡng Giang Quế Lâm|Quế Lâm]], [[Sân bay quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu|Hàng Châu]], [[Sân bay quốc tế Bạch Tháp Hô Hòa Hạo Đặc|Hohhot]], [[Meixiansân Airportbay Meixian|Meixian]], [[Sân bay quốc tế Xương Bắc Nam Xương|Nanchang]], [[Sân bay quốc tế Ngô Vu Nam Ninh|Nam Ninh]], [[Sân bay quốc tế Lịch Xã Ninh Ba|Ninh Ba]], [[Sân bay quốc tế Phượng Hoàng Tam Á|Tam Á]], [[Sân bay quốc tế Tân Hải Thiên Tân|Thiên Tân]], [[Sân bay quốc tế Diwopu Ürümqi|Urumqi]], [[Zunyi Xinzhou Airport|Zunyi]]|Nội địa
| [[Tigerair]] | [[Sân bay Changi|Singapore]] (bắt đầu từ ngày 28 June 2016)<ref>http://www.businesstimes.com.sg/transport/tigerair-to-fly-direct-between-singapore-and-chinas-zhengzhou-from-june</ref> |Quốc tế| [[West Air (Trung Quốc)]] | [[Sân bay quốc tế Giang Bắc Trùng Khánh|Trùng Khánh]], [[Sân bay quốc tế Trường Lạc Phúc Châu|Phúc Châu]], [[Sân bay quốc tế Long Động Bảo Quý Dương]], [[sân bay Korla|Korla]], [[Lhasasân bay Gonggar AirportLhasa|Lhasa]], [[sân bay Quanzhou Jinjiang Airport|Quanzhou]], [[sân bay Jieyang Chaoshan Airport|Shantou]], [[Sân bay quốc tế Bảo An Thâm Quyến|Thâm Quyến]], [[Sân bay quốc tế Diwopu Ürümqi|Urumqi]], [[Sân bay quốc tế Long Loan Ôn Châu|Ôn Châu]]|Nội địa
| [[Xiamen Airlines]] | [[Sân bay quốc tế Trường Lạc Phúc Châu|Phúc Châu]], [[Sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu|Hải Khẩu]], [[Sân bay quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu|Hàng Châu]], [[Sân bay quốc tế Thái Bình Cáp Nhĩ Tân|Cáp Nhĩ Tân]], [[Sân bay Trung Xuyên Lan Châu|Lanzhou]], [[sân bay Quanzhou Jinjiang Airport|Quanzhou]], [[Sân bay quốc tế Diwopu Ürümqi|Urumqi]], [[Sân bay quốc tế Cao Khi Hạ Môn|Hạ Môn]], [[Sân bay Tào Gia Bảo Tây Ninh|Tây Ninh]], [[Sân bay Hà Đông Ngân Xuyên|Ngân Xuyên]]|Nội địa
}}
 
Người dùng vô danh