Khác biệt giữa các bản “Sân bay quốc tế Tân Trịnh Trịnh Châu”

| [[Air China]] | [[Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh|Bắc Kinh-Thủ đô]], [[Sân bay quốc tế Song Lưu Thành Đô|Thành Đô]], [[Sân bay quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu|Hàng Châu]]|Nội địa
| [[Air Macau]] | [[Sân bay quốc tế Macau|Macau]] |Quốc tế
| [[Beijing Capital Airlines]] | [[sân bay Bao Đầu|Bao Đầu]], [[sân bay Đại Lý|Dali]], [[Sân bay quốc tế Lưỡng Giang Quế Lâm|Quế Lâm]], [[Sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu|Hải Khẩu]], [[Sân bay quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu|Hàng Châu]], [[sân bay bay Tam Nghĩa Lệ Giang|Lijiang]], [[Sân bay quốc tế Phượng Hoàng Tam Á|Tam Á]], [[Sân bay quốc tế Diwopu Ürümqi|Urumqi]]|Nội địa
|[[Chengdu Airlines]]|[[Sân bay quốc tế Song Lưu Thành Đô|Thành Đô]], [[Sân bay quốc tế Lưỡng Giang Quế Lâm|Quế Lâm]], [[Sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu|Hải Khẩu]]|Nội địa
| [[China Eastern Airlines]] | [[Sân bay quốc tế Chu Thủy Tử Đại Liên|Đại Liên]], [[Sân bay quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu|Hàng Châu]], [[Sân bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh|Côn Minh]], [[Sân bay Trung Xuyên Lan Châu|Lanzhou]], [[Sân bay quốc tế Lộc Khẩu Nam Kinh|Nam Kinh]], [[Sân bay quốc tế Lịch Xã Ninh Ba|Ninh Ba]], [[Sân bay quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải|Thượng Hải-Hồng Kiều]], [[Sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải|Thượng Hải-Phố Đông]], [[Sân bay quốc tế Diwopu Ürümqi|Urumqi]], [[Sân bay quốc tế Long Loan Ôn Châu|Ôn Châu]], [[Sân bay Tào Gia Bảo Tây Ninh|Tây Ninh]], [[Sân bay Hà Đông Ngân Xuyên|Ngân Xuyên]]|Nội địa
Người dùng vô danh