Khác biệt giữa các bản “Đoàn Diên Khánh”

không có tóm lược sửa đổi
Từ [[Nam Hải]] trở về, trên đường [[Đông Quảng]], Đoàn Diên Khánh bị kẻ thù vây đánh. Tuy giết hết được kẻ địch nhưng chính mình bị trọng thương: gãy hai chân, người vô số vết thưong bị dòi bọ, ruồi bâu, cổ họng bị cắt không còn nói được.<br/>
Đoàn Diên Khánh cố gắng lết đến [[chùa Thiên Long]], cầu cứu [[Khô Vinh]] đại sư (chủ trì [[chùa Thiên Long]], chú ruột mình) nhưng không được vì [[Khô Vinh]] đại sư đang xuất định.<br/>
Trong lúc tuyệt vọng, đau khổ nhất thì vô tình gặp Trấn Nam Vương Phi [[Đao Bạch Phượng]] (vợ của [[Đoàn Chính Thuần]]). [[Đao Bạch Phượng]] đang đau khổ vì bị [[Đoàn Chính Thuần]] phụ bạc bèn trả thù bằng cách qua đêm với Đoàn Diên Khánh.<br/>
Đoàn Diên Khánh dù biết đó là một người phụ nữ bị chồng phụ bạc nhưng vẫn tự an ủi mình rằng đấy là Bạch Y Quan Âm hiện ra, sau này mình sẽ có phúc làm vua.<br/>
Đoàn Diên Khánh lấy cành cây làm nạng chống, đi dưỡng thương, rồi luyện công, giết sạch kẻ thù, thủ đoạn tàn ác, nhẫn tâm đến mức được người ta phong làm Ác Quán Mãn Doanh(Thiên Hạ Đệ Nhất Ác Nhân).
Người dùng vô danh