Khác biệt giữa các bản “Danh sách các đội tuyển bóng đá nam quốc gia”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*{{fb|American Samoa}}<sup>6</sup>
*{{fb|Quần đảo Cook}}<sup>7</sup>
*{{flagicon|FranceNew Caledonia}} [[Đội tuyển bóng đá quốc gia Nouvelle-Calédonie|New Caledonia]]<sup>8</sup>
*{{fb|Tahiti}}<sup>8</sup>
|valign="top" width=5%|
Người dùng vô danh