Khác biệt giữa các bản “Polynésie thuộc Pháp”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|Vĩ độ=17 |Vĩ độ phút=34 |Hướng vĩ độ=S |Kinh độ=149 |Kinh độ phút=36 |Hướng kinh độ= W
|Thành phố lớn nhất = [[Faaʻa|Fa'a'a]]
|Ngôn ngữ chính thức = [[tiếng Pháp]], [[tiếng Tahiti]]
|Ngôn ngữ địa phương = <!-- --Tiếng địa phương chính thức công nhận-->
|Kiểu ngôn ngữ = <!--Kết hợp, hai tham số này có thể tạo ra thay thế
Người dùng vô danh