Khác biệt giữa các bản “Miss A”

|45 kg
|Hát dẫn, Nhảy dẫn
|-
|[[Meng Jia|Jia]](*)
|지아
|Meng Jia (Mạnh Giai)
|孟佳
|03/02/1990
|1m66
|43 kg
|Rap chính, Nhảy dẫn, Hát phụ
|-
|[[Lee Min Young|Min]]
|}
* Mỗi thành viên đều có 1 vai trò riệng nên không có trưởng nhóm.
* (*) ===Thành viên cũ===
{| class="wikitable"
! colspan="2" |Nghệ danh
! colspan="2" |Tên thật
! rowspan="2" |Ngày sinh
! rowspan="2" |Quốc tịch
! rowspan="2" |Chiều cao
! rowspan="2" |Cân nặng
! rowspan="2" |Vị trí
|-
!Latinh
!Hangul
!Latinh
!Hangul/Hanja
|-
|[[Meng Jia|Jia]](*)
|지아
|Meng Jia (Mạnh Giai)
|孟佳
|03/02/1990
|1m66
|43 kg
|Rap chính, Nhảy dẫn, Hát phụ
|-}
 
== Đĩa nhạc ==
Người dùng vô danh