Khác biệt giữa các bản “Miss A”

|王霏霏
|27/04/1987
| rowspan="21" |{{Trung Quốc}}
|1m65
|45 kg
!Hangul/Hanja
|-
|[[Meng Jia|Jia]](*)
|지아
|Meng Jia (Mạnh Giai)
|孟佳
|03/02/1990
| rowspan="1" |{{Trung Quốc}}
|1m66
|43 kg
|Rap chính, Nhảy dẫn, Hát phụ
|-}
 
== Đĩa nhạc ==
Người dùng vô danh