Khác biệt giữa các bản “Tiếng Abkhaz”

không có tóm lược sửa đổi
n (Alphama Tool, General fixes)
{{Infobox language
|name=Abkhaz
|nativename={{lang|abk|Аԥсуа бызшәа}}; {{lang|abk|аԥсшәа}}
|states=[[Abkhazia]] and Abkhaz diaspora
|speakers={{sigfig|112,740|3}}
|date=1993
|ref=e18
|familycolor=Caucasian
|fam1=[[Northwest Caucasian languages|Northwest Caucasian]]
|fam2=[[Abazgi languages|Abazgi]]
|dia1=Abzhywa
|dia2=[[Bzyb dialect|Bzyb]]
|dia3=Sadz
|nation=Republic of Abkhazia;{{efn|name=Abkhazia-note|{{Abkhazia-note}}}} Autonomous Republic of Abkhazia, Georgia
|script=[[Cyrillic script|Cyrillic]] ([[Abkhaz alphabet]])
|iso1=ab
|iso2=abk
|iso3=abk
|glotto=abkh1244
|glottorefname=Abkhazian
|map=Idioma abjasio.png
}}
'''Tiếng Abkhaz''' là ngôn ngữ chủ yếu do người Abkhaz sử dụng. Nó là ngôn ngữ chính thức của [[ Abkhazia]], nơi có 100.000 người sử dụng.
 
Người dùng vô danh