Khác biệt giữa các bản “Sân bay quốc tế Ngô Vu Nam Ninh”

|[[China Eastern Airlines]]|[[Sân bay quốc tế Đà Nẵng|Đà Nẵng]], [[Sân bay quốc tế Nội Bài|Hà Nội]], [[Sân bay quốc tế Kansai|Osaka-Kansai]], [[Sân bay quốc tế Phnom Penh|Phnom Penh]], [[Sân bay quốc tế Wattay|Vientiane]], [[Sân bay quốc tế Yangon|Yangon]]
|[[China Express Airlines]]|[[Sân bay quốc tế Giang Bắc Trùng Khánh|Trùng Khánh]]
|[[China Southern Airlines]]|[[Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh|Bắc Kinh-Thủ đô]], [[Sân bay quốc tế Long Gia Trường Xuân|Changchun]], [[Sân bay quốc tế Hoàng Hoa Trường Sa|Trường Sa]], [[Sân bay quốc tế Song Lưu Thành Đô|ChengduThành Đô]], [[Sân bay quốc tế Giang Bắc Trùng Khánh|Trùng Khánh]], [[Sân bay quốc tế Chu Thủy Tử Đại Liên|Đại Liên]], [[Sân bay quốc tế Bạch Vân Quảng Châu|Quảng Châu]], [[Sân bay quốc tế Lưỡng Giang Quế Lâm|Guilin]], [[Sân bay quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu|Hàng Châu]], [[Sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu|HaikouHải Khẩu]], [[Sân bay quốc tế Thái Bình Cáp Nhĩ Tân|Harbin]], [[Sân bay quốc tế Tân Kiều Hợp Phì|Hợp Phì]], [[Sân bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh|Côn Minh]], [[Sân bay Trung Xuyên Lan Châu|LanzhouLan Châu]], [[Sân bay quốc tế Xương Bắc Nam Xương|NanchangNam Xương]], [[Sân bay quốc tế Lộc Khẩu Nam Kinh|Nanjing]], [[Sân bay quốc tế Lịch Xã Ninh Ba|Ningbo]], [[Sân bay quốc tế Lưu Đình Thanh Đảo|Thanh Đảo]], [[Sân bay quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải|Thượng Hải-Hồng Kiều]], [[Sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải|Thượng Hải-Phố Đông]], [[Sân bay quốc tế JieyangTriều ChaoshanSán Yết Dương|ShantouSán Đầu]], [[Sân bay quốc tế Đào Tiên Thẩm Dương|Shenyang]], [[Sân bay quốc tế Bảo An Thâm Quyến|ShenzhenThâm Quyến]], [[Sân bay quốc tế Vũ Túc Thái Nguyên|Taiyuan]], [[Sân bay quốc tế Diwopu Ürümqi|Urumqi]], [[Sân bay quốc tế Thiên Hà Vũ Hán|Vũ Hán]], [[Sân bay quốc tế Cao Khi Hạ Môn|Hạ Môn]], [[Sân bay quốc tế Hàm Dương Tây An|Tây An]], [[Sân bay quốc tế Tân Trịnh Trịnh Châu|Trịnh Châu]]
|[[China Southern Airlines]]|[[sân bay Suvarnabhumi|Bangkok-Suvarnabhumi]], [[Sân bay quốc tế Chiang Mai|Chiang Mai]], <!--[[Tan Son Nhat|Ho Chi Minh City]],<ref>http://airlineroute.net/2015/10/01/cz-nng-nov15/</ref> -->[[sân bay Shizuoka|Shizuoka]],<ref>{{cite web |url=http://airlineroute.net/2015/03/19/cz-nngfsz-may15/ |title=China Southern Adds Nanning – Shizuoka Service from mid-May 2015 |publisher=airlineroute.net |date=March 19, 2015 |accessdate=March 19, 2015}}</ref> [[Sân bay quốc tế Đào Viên Đài Loan|Taipei-Taoyuan]]<br>'''Seasonal:''' [[Incheon|Seoul-Incheon]]<ref>{{cite web|url=http://airlineroute.net/2014/08/04/cz-nngicn-aug14/|title=China Southern Starts Nanning - Seoul Service from August 2014|publisher=Airline Route|date=4 August 2014|accessdate=4 August 2014}}</ref>
|[[GX Airlines]]|[[Bijie Feixiong Airport|Bijie]], [[Sân bay quốc tế Hoàng Hoa Trường Sa|Trường Sa]], [[Sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu|HaikouHải Khẩu]], [[Sân bay quốc tế Tân Kiều Hợp Phì|Hợp Phì]], [[Sân bay quốc tế Bạch Tháp Hô Hòa Hạo Đặc|Hohhot]], [[Sân bay Khúc Phụ Tế Ninh|Jining]], [[Sân bay quốc tế Linyi Shubuling Airport|Linyi]], [[Sân bay quốc tế Xương Bắc Nam Xương|Nanchang]], [[Sân bay quốcKhương tếDoanh NanyangNam Jiangying AirportDương|Nanyang]], [[Sân bay quốc tế Lưu Đình Thanh Đảo|Thanh Đảo]], [[Sân bay quốc tế Tân Hải Thiên Tân|Tianjin]], [[Sân bay quốc tế Hàm Dương Tây An|Tây An]], [[Sân bay quốcTam tếHiệp YichangNghi Sanxia AirportXương|Yichang]], [[Sân bay quốc tế Tân Trịnh Trịnh Châu|Trịnh Châu]], [[Sân bay Kim Loan Châu Hải|ZhuhaiChu Hải]]
|[[Hainan Airlines]]|[[Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh|Bắc Kinh-Thủ đô]], [[Sân bay quốc tế Hoàng Hoa Trường Sa|Trường Sa]], [[Sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu|Haikou]], [[Sân bay quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu|Hàng Châu]]
|[[Hainan Airlines]]|[[sân bay Suvarnabhumi|Bangkok-Suvarnabhumi]]
|[[Philippine Airlines]]|'''Thuê chuyến:''' [[sân bay quốc tế Mactan–Cebu|Cebu]]<ref>http://news.xinhuanet.com/english/2015-07/26/c_134448499.htm</ref>
|[[Ruili Airlines]]|[[Sân bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh|Côn Minh]], [[Sân bay quốc tế Vĩnh Cường Ôn Châu|Ôn Châu]]
|[[Shandong Airlines]]|[[Sân bay quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu|Hàng Châu]], [[Sân bay quốc tế Tân Kiều Hợp Phì|Hợp Phì]], [[Sân bay quốc tế Diêu Tường Tế Nam|Jinan]], [[Sân bay quốc tế Lưu Đình Thanh Đảo|Thanh Đảo]], [[Sân bay quốc tế Thiên Hà Vũ Hán|Vũ Hán]], [[Sân bay quốc tế Cao Khi Hạ Môn|Hạ Môn]], [[Sân bay quốc tế YantaiLai LaishanSơn Yên Đài|Yantai]], [[Sân bay Kim Loan Châu Hải|Zhuhai]]
|[[Shanghai Airlines]]|[[Sân bay quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải|Thượng Hải-Hồng Kiều]], [[Sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải|Thượng Hải-Phố Đông]]
|[[Shenzhen Airlines]]|[[Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh|Bắc Kinh-Thủ đô]], [[Sân bay quốc tế Long Gia Trường Xuân|Changchun]], [[Sân bay quốc tế Hoàng Hoa Trường Sa|Trường Sa]], [[Sân bay quốc tế Song Lưu Thành Đô|Chengdu]], [[Sân bay quốc tế Giang Bắc Trùng Khánh|Trùng Khánh]], [[Sân bay quốc tế Chu Thủy Tử Đại Liên|Đại Liên]], [[Sân bay quốc tế Trường Lạc Phúc Châu|Fuzhou]], [[Sân bay quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu|Hàng Châu]], [[Sân bay quốc tế Thái Bình Cáp Nhĩ Tân|Harbin]], [[Sân bay quốc tế Bạch Tháp Hô Hòa Hạo Đặc|Hohhot]], [[Sân bay quốc tế Diêu Tường Tế Nam|Jinan]], [[Sân bay quốc tế Lộc Khẩu Nam Kinh|Nanjing]], [[Sân bay quốc tế Lưu Đình Thanh Đảo|Thanh Đảo]], [[Sân bay quốc tế Phượng Hoàng Tam Á|Tam Á]], [[Sân bay quốc tế Đào Tiên Thẩm Dương|Shenyang]], [[Sân bay quốc tế Bảo An Thâm Quyến|Shenzhen]], [[Sân bay quốc tế Thiên Hà Vũ Hán|Vũ Hán]], [[Sân bay quốc tế Hàm Dương Tây An|Tây An]], [[Sân bay quốc tế Tân Trịnh Trịnh Châu|Trịnh Châu]]
|[[Spring Airlines]]|[[Sân bay quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải|Thượng Hải-Hồng Kiều]]
|[[Thai AirAsia]]|[[sân bay quốc tế U-Tapao|U-Tapao-Pattaya]]<ref name="Thai AirAsia">{{cite web|url=http://airlineroute.net/2015/09/01/fd-utp-sep15/|title=Thai AirAsia Adds Utapao - China Service from Sep 2015|publisher=Airlineroute.net|date=1 September 2015|accessdate=1 September 2015}}</ref>
|[[Tianjin Airlines]]|[[Sân bay quốc tế Hoàng Hoa Trường Sa|Trường Sa]], [[Sân bay quốc tế Chu Thủy Tử Đại Liên|Đại Liên]], [[Sân bay quốc tế Long Động Bảo Quý Châu|Guiyang]], [[Sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu|Haikou]], [[Sân bay quốc tế Tân Kiều Hợp Phì|Hợp Phì]], [[Sân bay quốc tế Bạch Tháp Hô Hòa Hạo Đặc|Hohhot]], [[Sân bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh|Côn Minh]], [[Sân bay Trung Xuyên Lan Châu|Lanzhou]], [[Sân bay quốcThuật tếPhụ LinyiLĩnh ShubulingLâm AirportNghi|Linyi]], [[Sân bay Lam Điền Lô Châu|Lô Châu]], [[Sân bay quốc tế Xương Bắc Nam Xương|Nanchang]], [[Sân bay quốc tế Lưu Đình Thanh Đảo|Thanh Đảo]], [[Sân bay quốc tế Tấn Giang Tuyền Châu|Quanzhou]], [[Sân bay quốc tế Phượng Hoàng Tam Á|Sanya]], [[Sân bay quốc tế Vũ Túc Thái Nguyên|Taiyuan]], [[Sân bay quốc tế Tân Hải Thiên Tân|Tianjin]], [[Sân bay quốc tế Vĩnh Cường Ôn Châu|Ôn Châu]], [[Sân bay quốc tế Hàm Dương Tây An|Tây An]], [[Sân bay Hà Đông Ngân Xuyên|Yinchuan]], [[Sân bay quốc tế YiwuNghĩa AirportÔ|Yiwu]], [[Sân bay quốc tế Tân Trịnh Trịnh Châu|Trịnh Châu]], [[Sân bay quốcTân tếChâu ZunyiTôn Xinzhou AirportNghĩa|ZunyiTôn Nghĩa]]
|[[Tigerair]]|[[Sân bay Changi|Singapore]]
|[[TransAsia Airways]]|[[sân bay Đài Trung|Taichung]], [[Sân bay quốc tế Cao Hùng|Kaohsiung]]
Người dùng vô danh