Khác biệt giữa các bản “Sân bay Tân Châu Tuân Nghĩa”

==Các hãng hàng không và tuyến bay==
{{Airport-dest-list
| [[Air China]] | [[Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh|Bắc Kinh-Thủ đôlđô]]
| [[Chengdu Airlines]] | [[Sân bay quốc tế Song Lưu Thành Đô|ChengduThành Đô]], [[Sân bay quốc tế Long Loan Ôn Châu|WenzhouÔn Châu]], [[sân bay Kim Loan Châu Hải|Chu Hải]]
| [[China Eastern Airlines]] | [[Sân bay quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu|Hàng Châu]], [[Sân bay quốc tế Xương Bắc Nam Xương|Nanchang]], [[Sân bay quốc tế Lộc Khẩu Nam Kinh|Nam Kinh]], [[Sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải|Shanghai-Pudong]], [[Sân bay quốc tế Thiên Hà Vũ Hán|WuhanVũ Hán]]
| [[China Southern Airlines]] | [[Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh|Bắc Kinh-Thủ đô]], [[Sân bay quốc tế Bạch Vân Quảng Châu|GuangzhouQuảng Châu]], [[Sân bay quốc tế Bảo An Thâm Quyến]]
| [[Spring Airlines]] | [[Sân bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh|KunmingCôn Minh]], [[Sân bay quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải|ShanghaiThượng Hải-HongqiaoHồng Kiều]]
| [[Tianjin Airlines]] | [[Sân bay quốc tế Hoàng Hoa Trường Sa|ChangshaTrường Sa]], [[Sân bay quốc tế Chu Thủy Tử Đại Liên|Đại Liên]], [[Sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu|Haikou]], [[Sân bay quốc tế Ngô Vu Nam Ni Ninh|NanningNam Ninh]], [[Sân bay quốc tế Phượng Hoàng Tam Á|SanyaTam Á]], [[Sân bay quốc tế Tân Hải Thiên Tân|Tianjin]], [[Sân bay quốc tế Hàm Dương Tây An|Tây An]], [[Sân bay quốc tế Cao Khi Hạ Môn|XiamenHạ Môn]], [[Sân bay quốc tế Tân Trịnh Trịnh Châu|ZhengzhouTrịnh Châu]]
}}
 
Người dùng vô danh