Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Magicknight94/Lưu 6”

Đã lùi lại sửa đổi 2380208 của Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận)
(Đã lùi lại sửa đổi 2380204 của 越南國父潘佩珠支持建立越南民國 (Thảo luận))
(Đã lùi lại sửa đổi 2380208 của Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận))
:Cấm xong rồi đặt biển sau, để không bị nhầm lẫn là "chưa cấm". Tôi sẽ báo cáo với các BQV về anh chàng này. [[Thành viên:Sholokhov|Михаил Александрович Шолохов]] ([[Thảo luận Thành viên:Sholokhov|thảo luận]]) 12:43, ngày 8 tháng 11 năm 2009 (UTC)
Thế nào cũng được, chúng ta chỉ cần biết ít lâu sau anh chàng này sẽ bị bắn bỏ, nhưng không biết có còn đầu thai nữa không ? [[Thành viên:Sholokhov|Михаил Александрович Шолохов]] ([[Thảo luận Thành viên:Sholokhov|thảo luận]]) 12:47, ngày 8 tháng 11 năm 2009 (UTC)
 
::[[:en:Peter Nguyen]]
 
*[http://www.merit-times.com.tw/NewsPage.aspx?Unid=153863 搶救受虐外配 越籍神父爭人權]
*[http://mag.udn.com/mag/campus/storypage.jsp?f_MAIN_ID=13&f_SUB_ID=104&f_ART_ID=220754 東元獎/為外配請命 阮文雄助弱勢]
*[http://news.google.com.tw/news/search?um=1&cf=all&ned=tw&hl=zh-TW&q=%E9%98%AE%E6%96%87%E9%9B%84&cf=all&scoring=n 台灣版Google的「阮文雄」新聞]
*[http://zh.uncyclopedia.info/wiki/%E7%94%A8%E6%88%B6:%E5%BD%B1%E6%AD%A6%E8%80%85/%E9%98%AE%E6%96%87%E9%9B%84 正體中文版Uncyclopedia的「阮文雄」私人用戶條目]
 
::--[[Thành viên:Occurstand|Occurstand]] ([[Thảo luận Thành viên:Occurstand|thảo luận]]) 13:37, ngày 8 tháng 11 năm 2009 (UTC)