Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Sholokhov”

(Đã lùi lại sửa đổi 2380156 của Occurstand (Thảo luận))
Thấy cái biển đó nói là '''có người nghi ngờ''' mà. thêm tham số blocked mới là đã cấm chứ.--'''<font color=red>[[Thành viên:Magicknight94|Lê]]</font>''' ''<sub>'''<font color=#FA8072>[[thảo luận Thành viên:Magicknight94|tl]]</font>'''(<span class="plainlinks">[http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn_Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn:Magicknight94&action=edit&section=new +]</span>)-[[Special:Đóng góp/Magicknight94|đg]]</sub>'' 12:46, ngày 8 tháng 11 năm 2009 (UTC)
:Đến đây tôi thua, vì rất dốt 1 số đề tài cận hiện đại.--<font color="blue">[[Thành viên:Ti2008|Sultan Suleiman the Magnificent]]</font> ([[Thảo luận Thành viên:Ti2008|Thảo luận]]) 13:29, ngày 8 tháng 11 năm 2009 (UTC)
 
==[[Nguyễn Văn Hùng (linh mục)]]與[[Thành viên:Lam Hao Sinh/Nguyễn Văn Hùng (linh mục)]]==
你好!我是台灣人,不明白越南語和英語,請問你明白漢字嗎?
 
請你請求改進[[Nguyễn Văn Hùng (linh mục)]]的條目,並且改成[[Thành viên:Lam Hao Sinh/Nguyễn Văn Hùng (linh mục)]]的內容。感恩!
 
[[:en:Peter Nguyen]]
 
*[http://www.merit-times.com.tw/NewsPage.aspx?Unid=153863 搶救受虐外配 越籍神父爭人權]
*[http://mag.udn.com/mag/campus/storypage.jsp?f_MAIN_ID=13&f_SUB_ID=104&f_ART_ID=220754 東元獎/為外配請命 阮文雄助弱勢]
*[http://news.google.com.tw/news/search?um=1&cf=all&ned=tw&hl=zh-TW&q=%E9%98%AE%E6%96%87%E9%9B%84&cf=all&scoring=n 台灣版Google的「阮文雄」新聞]
*[http://zh.uncyclopedia.info/wiki/%E7%94%A8%E6%88%B6:%E5%BD%B1%E6%AD%A6%E8%80%85/%E9%98%AE%E6%96%87%E9%9B%84 正體中文版Uncyclopedia的「阮文雄」私人用戶條目]
 
--[[Thành viên:越南國父潘佩珠支持建立越南民國|越南國父潘佩珠支持建立越南民國]] ([[Thảo luận Thành viên:越南國父潘佩珠支持建立越南民國|thảo luận]]) 14:04, ngày 8 tháng 11 năm 2009 (UTC)