Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Sân bay CHND Trung Hoa”

không có tóm lược sửa đổi
n
* [[Sân bay Khương Doanh Nam Dương|Nam Dương]]
* [[Sân bay quốc tế Phượng Hoàng Tam Á| '''Tam Á Phượng Hoàng''']]
* [[Sân bay Giá Hồng Bình Thần Nông Giá|Thần Nông Giá]]
* [[Sân bay quốc tế Bảo An Thâm Quyến| '''Thâm Quyến Bảo An''']]
* [[Sân bay quốc tế Thiên Hà Vũ Hán| '''Vũ Hán Thiên Hà''']]
Người dùng vô danh