Khác biệt giữa các bản “Sân bay Lộ Kiều Thai Châu”

Trang mới: “{{Infobox Airport | name = Sân bay Lộ Kiều Thai Châu | nativename-a = {{lang|zh-cn|{{nobold|台州路桥机场}}}} | nativename-r = ''Tāizhōu Lù…”
(Trang mới: “{{Infobox Airport | name = Sân bay Lộ Kiều Thai Châu | nativename-a = {{lang|zh-cn|{{nobold|台州路桥机场}}}} | nativename-r = ''Tāizhōu Lù…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh