Khác biệt giữa các bản “Nghi thần nghi quỷ”

→‎Liên kết ngoài: AlphamaEditor, Restructure category + change Thể loại:Phim 2004 by Thể loại:Phim năm 2004, + change Thể loại:Phim 2005 by Thể loại:Phim năm 2005, Executed time: 00 using AWB
n (→‎Liên kết ngoài: AlphamaEditor, thêm thể loại, Excuted time: 00:00:21.0761074)
(→‎Liên kết ngoài: AlphamaEditor, Restructure category + change Thể loại:Phim 2004 by Thể loại:Phim năm 2004, + change Thể loại:Phim 2005 by Thể loại:Phim năm 2005, Executed time: 00 using AWB)
[[Thể loại:Phim Trung Quốc]]
[[Thể loại:Phim kinh dị]]
[[Thể loại:Phim năm 2004]]
[[Thể loại:Phim của Thượng Hải Đường Nhân]]
[[Thể loại:Phim năm 2005]]
[[Thể loại:Phim kinh dị 2005]]