Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đặc khu hành chính”

n (Vùng hành chính đặc biệt đổi thành Đặc khu hành chính qua đổi hướng: phổ biến)
*[[Aceh]], vùng đặc biệt với tên Nanggroe Aceh Darussalam (Đặc khu hành chính Aceh)
*[[Đông Timor]] (bây giờ là một [[quốc gia]] độc lập)
*[[Yogyakarta]], Đặc khu hành chính Yogyakarta (đây là tỉnh duy nhất ở Indonesia với có người đứng đầu là một Sultanatetiểu vương)
*[[Papua]] (đã được đề nghị, bây giờ là một tỉnh)
 
Người dùng vô danh