Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Rockin' Robin (bài hát)”

→‎Liên kết ngoài: AlphamaEditor, Restructure category + change Thể loại:Bài hát 1958 by Thể loại:Bài hát năm 1958, Executed time: 00:00:00.2808005 using AWB
n (AlphamaEditor, thêm thể loại, Excuted time: 00:00:23.5020000)
(→‎Liên kết ngoài: AlphamaEditor, Restructure category + change Thể loại:Bài hát 1958 by Thể loại:Bài hát năm 1958, Executed time: 00:00:00.2808005 using AWB)
[[Thể loại:Đĩa đơn 1972]]
[[Thể loại:Bài hát của Michael Jackson]]
[[Thể loại:Bài hát năm 1958]]
[[Thể loại:Đĩa đơn quán quân Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs]]