Khác biệt giữa bản sửa đổi của “That's My Goal”

→‎Tham khảo: AlphamaEditor, Restructure category + change Thể loại:Bài hát 2005 by Thể loại:Bài hát năm 2005, Executed time: 00:00:00.2652005 using AWB
n (AlphamaEditor, thêm thể loại, Excuted time: 00:00:30.7800000)
(→‎Tham khảo: AlphamaEditor, Restructure category + change Thể loại:Bài hát 2005 by Thể loại:Bài hát năm 2005, Executed time: 00:00:00.2652005 using AWB)
[[Thể loại:Đĩa đơn quán quân tại Ireland]]
[[Thể loại:Pop ballad]]
[[Thể loại:Bài hát năm 2005]]