Khác biệt giữa các bản “Tarzan”

(Tạo với bản dịch của trang “Tarzan”)
{{Other uses}}
{{Infobox character
|colour = tan
|colour text = green
|name = Tarzan
|image = [[File:Tarzan of the Apes in color.jpg|First edition cover]]
|caption = Dust-jacket illustration of ''Tarzan of the Apes''
|first = ''[[Tarzan of the Apes]]''
|last = ''[[Tarzan: the Lost Adventure]]''
|creator = [[Edgar Rice Burroughs]]
|portrayer = [[Elmo Lincoln]]<br />[[Johnny Weissmuller]]<br />[[Lex Barker]]<br />[[Buster Crabbe]]<br />[[Jock Mahoney]]<br />[[Bruce Bennett|Herman Brix]]<br />[[Frank Merrill (actor)|Frank Merrill]]<br />[[Ron Ely]]<br />[[Mike Henry (American football)|Mike Henry]]<br />[[Christopher Lambert]]<br />[[Gordon Scott]]<br />[[Joe Lara]]<br />[[Wolf Larson]]<br />[[Casper Van Dien]]<br />[[Alex D. Linz]]<br />[[Tony Goldwyn]]<br />[[Travis Fimmel]]<br />[[Kellan Lutz]]<br />[[Alexander Skarsgård]]
|species = [[Human]]
|alias = John Clayton<ref>"John Clayton II" in {{cite book |title=[[Tarzan of the Apes]] |first=Edgar Rice |last=Burroughs |authorlink=Edgar Rice Burroughs |year=1914 |chapter=Chapter XXV |quote=our little boy... the second John Clayton}} (Check the next [http://books.google.com/books?id=Nd28jX1ft74C&printsec=frontcover&source=gbs_navlinks_s&#PPA8,M1 reference])</ref><ref name="Alive-p8">{{cite book |chapter=Chapter One |chapterurl=http://books.google.com/books?id=Nd28jX1ft74C&printsec=frontcover&source=gbs_navlinks_s&#PPA8,M1 |title=[[Tarzan Alive: A Definitive Biography of Lord Greystoke]] |first=Philip José |last=Farmer |authorlink=Philip José Farmer |year=1972 |page=8}}</ref>
|gender = Male
|occupation = Adventurer<br>Hunter<br>Trapper<br>Fisherman
|title = [[Viscount]] Greystoke<ref>{{cite book |title=[[Tarzan, Lord of the Jungle (novel)|Tarzan, Lord of the Jungle]] |first=Edgar Rice |last=Burroughs |authorlink=Edgar Rice Burroughs |year=1928}}</ref><br/>Duke of Greystoke<ref name="Alive-p8"/><br/>[[Earl]] Greystoke<ref>{{cite video |date=1984 |title=[[Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes]] |publisher=[[Warner Bros.]]}}</ref>[[Chieftain]] of the [[Waziri (fictional tribe)|Waziri]]
|family =
|spouse = [[Jane Porter (Tarzan)|Jane Porter]] (wife)
|children = [[Korak (character)|Korak]] (son)
|relatives = William Cecil Clayton (cousin)<br/>[[Meriem, wife of Korak|Meriem]] (daughter-in-law)<br/>Jackie Clayton (grandson)<ref>{{cite book |title=[[Tarzan and the Ant Men]] |first=Edgar Rice |last=Burroughs |authorlink=Edgar Rice Burroughs |chapter=Chapter Two |year=1924}}</ref><br/>[[Tarzan and the Tarzan Twins|Dick & Doc]] (distant cousins)<br/>[[Bunduki]] (adopted son)<br/>[[Dawn Drummond-Clayton|Dawn]] (great-granddaughter)
|siblings =
|nationality = English
|abilities = Enhanced strength, speed, endurance, agility, durability, reflexes, and senses<br/>Able to communicate with animals<br/>Skilled hunter and fighter
}}
'''Tarzan''' ('''John Clayton''', '''Viscount Greystoke''') ilà một nhân vật hư cấu, một đứa trẻ hoang dã nguyên mẫu lớn lên trong rừng rậm châu Phi với các loài khỉ lớn Mangani; sau đó anh trải nghiệm nền văn minh và sau đó lại từ chối và trở về thiên nhiên hoang dã với tư cách một nhà thám hiểm dũng cảm. [[Edgar Rice Burroughs]] đã tạo ra nhân vật Tarzan lần đầu tiên trong [[tiểu thuyết]] ''Tarzan of the Apes'' (tạp chí xuất bản năm 1912, xuất bản sách năm 1914), và sau đó Tarzan xuất hiện trong hai mươi lăm phần tiếp theo của cuốn sách trên, một số sách ủy quyền của các tác giả khác, và vô số các tác phẩm trong các phương tiện truyền thông khác, cả có phép và trái phép.