Khác biệt giữa các bản “Eric Clapton”

n
[[Thể loại:Sinh 1945]]
[[Thể loại:Nhạc sĩ Anh]]
[[Thể loại:Ca sĩ Anh thế kỷ 20]]
[[Thể loại:Người được ghi danh tại Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll]]
[[Thể loại:Người được ghi danh tại Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ]]
[[Thể loại:Nghệ sĩ của Polydor Records]]
[[Thể loại:Nghệ sĩ của Warner Bros. Records]]
[[Thể loại:Ca sĩ Anh thế kỷ 21]]
[[Thể loại:Người viết tự truyện Anh]]
[[Thể loại:Người viết bài hát Anh]]
[[Thể loại:Nghệ sĩ guitar chính]]